Wedge

Kije służące do krótkiej gry i zagrań z bunkrów oraz dookoła greenu. Są mocno zróżnicowane ze względu na kąty loft i bounce. Wyróżniamy kilka typów wedgy:

  • PW (pitching wedge) - najdłuższy z wedgy, do najdalszych zagrań spośród tej grupy kijów. Przeważnie występuje jako ostatni kij w zestawach ironów.
  • GW (gap/approach wedge) - kij uzupełniający lukę pomiędzy pitching wedgem a sand wedgem. Najczęściej ma 50 lub 52 stopnie.
  • SW (sand wedge) - do gry z bunkra i nie tylko. Najczęściej ma między 54 a 56 stopni.
  • LW (lob wedge) - do bardzo krótkich, wysokich uderzeń zazwyczaj w okolicy greenu, gdy chcemy ominąć jakąś przeszkodę. Najczęściej ma między 58 a 60 stopni.

Wedge

Aktywne filtry