1. Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel serwisu internetowego www.golfoweokazje.pl, prowadzący działalność gospodarczą ALL4GOLF Ludwik Zieliński, NIP: 5361935192.
  2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. Może się jednak zdarzyć, że przetwarzamy Twoje dane osobowe na innej podstawie, w szczególności na podstawie zgody, której nam udzieliłaś lub udzieliłeś (w szczególności w celu wysyłki newslettera bądź udziału w konkursie, czy innym programie).
  4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
    poprzez gromadzenie plików “cookies”
  5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  6. Dane zbierane na potrzeby założenia Konta Klienta obejmują: imię, nazwisko, adres email, adresy zamieszkania i/lub dostawy zamówień, numer(y) telefonu, a ponadto nazwę firmy, NIP oraz REGON (wymagane tylko w przypadku firm). Do wysyłki newslettera potrzebujemy jedynie Twojego adresu e-mail.
  7. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.golfoweokazje.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT